Projekty unijne

 1. TYTUŁ PROJEKTU:
  Stworzenia laboratorium badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwo SUNGRAF II MIROSŁAWA ZASADNA w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków europejskich.”

 2. ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:
  W ramach zadania Beneficjent dokona adaptacji nieruchomości będącej miejscem działalności operacyjnej firmy w zakresie prowadzonych prac B+R. Dodatkowo Beneficjent w ramach prac projektowych dokona zakup niezbędnej, specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej oraz oprogramowania, których posiadanie jest główną determinantą mającą wpływ na możliwość prowadzenia prac B+R w tematyce związanej z nowym sposobem podświetlenia reklam – głównie z wykorzystaniem światłowodów, nowych rodzajów reklam świetlnych – wykorzystujących światłowody [np. typu neon], nowych sposobów druku na materiałach „nietypowych”, nowych realizacji procesów związanych z wytwarzaniem tych wyrobów. Nabycie nowej infrastruktury wiąże się z chęcią prowadzenia własnych prac B+R, a także rozpoczęciu świadczenia usług z zakresu prac B+R w zakresie reklam, dla firm zewnętrznych, w tym usług wykonywania prototypów.

 3. GRUPA DOCELOWA:
  Przedsiębiorstwa (w tym MŚP) i ich pracownicy, partnerstwa, , mieszkańcy regionu, korzystający z rezultatów projektów. Odbiorcami rezultatów projektu w postaci usług B+R w dziedzinie opracowywania nowych form reklam będą przedsiębiorstwa (w tym MŚP) poszukujące innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań, które mogą wyróżnić ich markę na rynku. Przedsiębiorstwa są często zainteresowane nowymi, niekonwencjonalnymi formami reklam, które wyróżniają się na tle tradycyjnych billboardów, czy banerów. Nowości mogą skutecznie przyciągać uwagę i zainteresowanie. Pomysły i rozwiązania opracowane w ramach prac B+R mogą zapewnić długoterminowe korzyści, pomagając firmie budować markę i  pozycję na rynku. Ponadto, tworzenie nowych form reklam może dostarczyć przedsiębiorstwom unikalnych i interesujących sposobów dotarcia do swojej grupy docelowej. Współpraca podczas prac B+R z przedsiębiorstwami i zrozumienie ich potrzeb może pomóc w tworzeniu skutecznych rozwiązań reklamowych, które są dostosowane do ich celów i strategii.
 4. CEL PROJEKTU:
  Celem projektu jest stworzenie przez firmę "SUNGRAF II" MIROSŁAWA ZASADNA laboratorium badawczo rozwojowego, będącego wysoce wyspecjalizowanym podmiotem zdolnym do przeprowadzenia badań naukowych mających na celu wprowadzenie nowego rodzaju produktu, jakim są reklamy typu neon, ale wykonywane z wykorzystaniem technologii światłowodowej – dokładniej światłowodów świecących bokiem. Kluczowym etapem realizacji projektu jest adaptacja nieruchomości będącej miejscem działalności operacyjnej Wnioskodawcy w zakresie prowadzonych prac B+R. Dodatkowo niezbędnym elementem procesu inwestycyjnego jest zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej oraz oprogramowania, których wykorzystanie jest kluczowe podczas całości planowanego do przeprowadzenia procesu badawczego. Oczekiwanym rezultatem realizacji projektu jest uruchomienie w pełni wyposażonego laboratorium, gotowego do prowadzenia prac B+R obejmujących:

  • Badania nad opracowaniem reklamy światłowodowej typu neon wraz z technologią jej wytwarzani;

  • Badania nowych sposobów podświetlania reklam płaskich oraz przestrzennych

  • Badania nad opracowaniem nowego produktu – reklama przestrzenna, podświetlana techniką światłowodową;

  • Badania nowych sposobów druku na materiałach niestandardowych

  Badania sposobu wytwarzania reklam termoformowanych, podświetlanych z elementami druku.
  Realizacja prac projektowych pozwoli na osiągnięcie pełnej gotowości technologicznej mającej na celu prowadzenie prac B+R, których efektem ma być opracowanie nowego wyrobu, a także technologii wytwarzania, w postaci reklamy światłowodowej typu neon, gdzie jako nośnik światła zostaną wykorzystane przewody światłowodowe, świecące bokiem, do których zostanie wprowadzone światło, z wykorzystaniem nowo opracowanego wielostopniowego mieszacza barw, dodatkowo wzmacniane (na danych odcinkach) sygnałami z nowo opracowanych sprzęgaczy, uformowane w sposób ściśle określony, na podstawie badań kąta i promienia gięcia, umieszczonych w/na ściśle określonych gniazdach formujących, zapewniających odpowiednie właściwości fizyczne (rozprzestrzeniania się światła), na których znajdować się będzie wydruk o określonych właściwościach optymalizujących efekt końcowy „świecenia się” światłowodów. Efektem naukowym prac B+R prowadzonych na planowanej do zakupu infrastrukturze B+R będzie pozyskanie nowej wiedzy na temat projektowania i właściwości mieszaczy wielostopniowych światła, sprzęgaczy światła, wpływu rodzajów materiałów, geometrii i pokrewnych parametrów elementów współpracujących z światłowodami świecącymi bokiem, na charakterystykę rozprzestrzeniania się/tłumienia światła.

 5. WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 983 183,52 PLN

 6. WYSOKOŚĆ WKŁADU FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 111 895,24 PLN